| Українська Русский |
X
Довідка / резервування: -0 800 337 127 9:00 - 20:00
-258 56 52 цілодобово
Ваше місто - Київ?
ні, вибрати інше
Обране
Каталог товарів
УМОВАМИ УГОДИ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ

ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ ЗГОДЕН З УМОВАМИ ЦІЄЇ УГОДИ, УМОВАМИ УГОДИ ПРО ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ І КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ (ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО), КОРИСТУВАЧЕВІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ ВЕБ-САЙТ.

ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЕБ-САЙТУ СВІДЧИТЬ ПРО ЗГОДУ І ПРИЄДНАННЯ КОРИСТУВАЧА ДО ЦІЄЇ УГОДИ ПОВНІСТЮ І ПІДТВЕРДЖУЄ ЙОГО ЗГОДУ З НАВЕДЕНИМИ НИЖЧЕ УМОВАМИ.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Адміністрація – власник веб-сайту – ТОВ «Компанія «Фарм-Союз», код ЄДРПОУ – 30607776.

1.2. Використання сайту дозволене цією Угодою використання Веб-сайту за призначенням, зокрема, завантаження сторінок Веб-сайту, використання її ресурсів і сервісів, отримання Послуг в порядку, визначеному цією Угодою, Угодою про захист персональних даних і конфіденційності інформації та ін

1.3. Веб-сайт – сукупність розміщених в мережі Інтернет веб-сторінок, об'єднаних єдиною темою, дизайном і єдиним адресним простором домену fs.com.ua, включно з його мобільними версіями, додатками та іншими програмами / програмним забезпеченням, що містять інформацію, яка створена, отримана або оброблена Адміністрацією, Партнерами або міститься в інформаційній системі, що забезпечує доступність такої інформації в мережі Інтернет за мережевою адресою: fs.com.ua

1.4. Дані авторизації – логін і пароль Користувача, необхідні для ідентифікації Користувача в процесі використання Веб-сайту або отримання доступу до Послуг і доступу до персоніфікованої інформації (зокрема, до облікового запису Користувача та / або додаткових можливостей.

1.5. Дані – це сукупність Конфіденційної інформації і Персональних даних користувача, Даних авторизації, які свідомо надаються Адміністрації та / або Партнерам Користувачем при використанні Веб-сайту шляхом реєстрації відповідним Користувачем на Веб-сайті, в результаті заповнення форм оформлення замовлення Продукції або шляхом реєстрації на Веб-сайті, через свій профіль у соціальних мережах.

1.6. Інформаційні повідомлення – інформація в електронній формі, яка не суперечить чинному законодавству України, призначена для використання комплексів інформаційної мережі Веб-сайту з метою інформування Користувачів Веб-сайту.

1.7. Інформаційні матеріали – це інформація, поширена Партнером та / або Адміністрацією на Веб-сайті. Такою Інформацією є Інформація про продукцію, довідкова інформація про аптеках та / або аптечних мережах України, рекламні матеріали і будь-яка інша інформація, поширена на Веб-сайті.

1.8. Інформація продукції – необхідна, доступна, правдива й своєчасна інформація про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і поінформованого вибору, а саме: назва, наявність, максимальна ціна та залишок у кількісному вираженні продукції, рекомендації по використанню Продукції для Споживача і т. д.

1.9. Користувач – фізична особа, яка офіційно зареєстровано на Веб-сайті і має власну Обліковий запис користувача або особа, яка хоча б одного разу відвідав Веб-сайт. Користувач у процесі користування Веб-сайтом набуває статусу Суб'єкта персональних даних і Споживача.

1.10. Обліковий запис користувача – розділ Веб-сайту, в якому містяться Дані, які вносяться Користувачем через особистий кабінет Користувача на сайті.

1.11. Обробка – означає будь-яку операцію або ряд операцій з персональної та / або неперсональной інформацією або наборами персональних даних з використанням автоматизованих засобів або без них, таких як збір, реєстрація, обробка, організація, структурування, зберігання, адаптація чи зміна, пошук, ознайомлення, використання, розкриття через передачу, розповсюдження або надання даних іншим чином, упорядкування або комбінування, обмеження, стирання чи знищення.

1.12. Партнери – будь-які фізичні або юридичні особи, пов'язані з Адміністрацією договірними відносинами, яким надається право обмеженого доступу до Веб-сайту через Інфо-блоки, з метою розповсюдження і надання інформації про послуги та / або Продукції Партнерів (включаючи Інформаційні матеріали та повідомлення, оприлюднені від їх імені або в їхніх інтересах), а також отримання заявок на бронювання або замовлення Продукції від Користувачів. Партнер може бути власником одного чи більше Інфо-блоків на Веб-сайті.

1.13. Персональні дані – це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

1.14. Інфо-блок – окрема поверхню на веб-сайті, призначена для розповсюдження Партнерами Інформаційних матеріалів та будь-якої іншої інформації, здійснення діяльності в сфері електронної та неэлектронного комерції за допомогою Веб-сайту.

1.15. Продукція – будь-які вироби (товари), роботи чи послуги, які виготовляються, виконуються чи надаються Партнерами для Користувачів за допомогою Веб-сайту.

1.16. Угода – будь-добровільне, конкретне, інформовану і однозначне волевиявлення Користувача, вчинене шляхом оформлення заяви або проявом чітких позитивних дій (наприклад, шляхом натискання віртуальної кнопки «Згоден») для підтвердження згоди (дозволу) на Обробку Адміністрацією своїх Даних та / або будь-якої іншої інформації, відповідно до сформульованої мети їх Обробки. Угода (суб'єкта персональних даних) надається шляхом натискання віртуальної кнопки «Згоден».

1.17. Cookie – фрагмент даних, згенерований Сайтом і збережений на комп'ютері (в браузері Користувача у вигляді одного або декількох файлів.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Веб-сайт – це всеукраїнський фармацевтичний інформаційний ресурс, що дозволяє Користувачеві отримувати дистанційно (через Інтернет) доступ до систематизованим Інформаційних матеріалів.

2.2. Послуги з доступу до Інформаційних матеріалів надаються Користувачеві у відповідності з цією угодою та на визначених Угодою умовах.

2.3. Використовувати Веб-сайту дозволено тільки особі, що прийняв всі умови Угоди і умови Угоди про захист персональних даних і конфіденційності інформації

2.4. Ця Угода є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Використання вами Веб-сайту будь-яким способом свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю та підтверджує факт надання Згоди користувача з наведеними в цій Угоді умовами.

2.5. У разі схвалення / приєднання до цієї Угоди (ШЛЯХОМ НАТИСКАННЯ ВІРТУАЛЬНОЇ КНОПКИ «ЗГОДЕН») Користувач підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та погоджується з його умовами, а також, у разі якщо Користувач є фізичною особою, він дає дозвіл на Обробку його Даних з метою та в порядку, передбаченими умовами цієї Угоди.

2.6. Користувач визнає, що Адміністрація може час від часу змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти або іншим чином оновлювати ця Угода за своїм розсудом без додаткового повідомлення про це Користувача.

2.7. Послуги, що надаються Адміністрацією та / або Партнерами, призначені тільки для Користувачів Веб-сайту на території України. Умови, визначені в цій Угоді, поширюються на всіх без винятку Користувачів Веб-сайту настільки, наскільки це визначено положеннями цієї Угоди.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Адміністрація надає послуги з доступу до Інформаційних матеріалів, поширеним Адміністрацією та / або Партнерами на Веб-сайті, включаючи його мобільні версії, програми та інші програми / Програмне забезпечення (далі – Послуги).

3.2. Послуги, отримані Користувачем за допомогою Веб-сайту, надаються тільки в інформаційних цілях, якщо інше не передбачено цією Угодою та / або Угодою про захист персональних даних і конфіденційності інформації.

3.3. Адміністрація повідомляє, що Веб-сайт може містити посилання на інші веб-сайти або ресурси Партнерів. Адміністрація не несе відповідальності за такі веб-сайти і ресурси, зокрема, щодо їх доступності, законності, а також повноти та коректності поширених на них інформаційних матеріалів.

3.4. Сторони розуміють і усвідомлюють, що (i) Веб-сайт не є інтернет-аптекою або аптечною мережею, (іі) Веб-сайт являє собою інтернет-сервіс, спеціально створений для здійснення Користувачами пошуку Інформації про продукцію, яка реалізується безпосередньо Партнерами (зокрема, але не виключно, аптечними установами на території України). Адміністрація самостійно не надає послуги по бронюванню продукції, розповсюдження Інформації про продукцію та не здійснює господарську діяльність з реалізації Продукції. Фактична угода бронювання та купівлі-продажу Продукції укладається безпосередньо між Партнерами і Користувачами. Партнери залишають за собою право встановлення власних умов доступу до інформації, послуг, умов продажу Продукції і т. д.

3.5. Адміністрація дозволяє Користувачеві отримувати Послуги тільки для особистого некомерційного використання.

3.6. Користувач підтверджує, що він досяг 18-річного віку.

3.7. Користувач погоджується, що він буде використовувати тільки один Обліковий запис користувача.

3.8. Користувач погоджується з тим, що створення Облікового запису користувача з використанням завідомо недостовірної інформації (включаючи створення Облікових записів, зареєстрованих на інших осіб та осіб молодше 18 років) є порушенням умов цієї Угоди.

4. ОБЛІКОВИЙ ЗАПИС КОРИСТУВАЧА

4.1. З метою отримання доступу до Веб-сайту, Користувач може створити свій Обліковий запис користувача.

4.2. Надані Користувачем дані повинні бути достовірними і актуальними. Адміністрація має право запросити у Користувача додаткову інформацію для підтвердження Даних, зазначених їм при реєстрації на Веб-сайті.

4.3. Для реєстрації Облікового запису користувача, Користувач надає такі відомості: і/або власне прізвище та/або ім'я та/або по батькові та/або адресу електронної пошти та/або номер персонального мобільного телефону, та/або реєструється через свій профіль у соціальних мережах. Користувач повинен вказати логін та пароль, які будуть пов'язані з його Обліковим записом користувача.

4.4. Якщо Користувач надасть Адміністрації недостовірну інформацію, або якщо Користувач не здатний дотримуватися Угоду або будь-які інші додаткові умови, Адміністрація має право призупинити або видалити Обліковий запис користувача і припинити надання Послуг.

4.5. Користувач несе повну відповідальність за збереження власних даних Облікового запису користувача (зокрема, логіна і пароля). У разі втрати даних Облікового запису користувача Користувач зобов'язується повідомити про це Адміністрації.

4.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію про будь-яке порушення безпеки або несанкціоноване використання власного Облікового запису користувача третіми особами. Адміністрація не буде нести відповідальність за збитки, завдані несанкціонованим використанням Облікового запису користувача третіми особами.

4.7. Якщо під час перевірки наданих Користувачем Даних буде виявлено надання недостовірних відомостей, Адміністрація відмовляє такому Користувачеві підтвердження Облікового запису користувача, а також залишає за собою право видалити Обліковий запис користувача з Веб-сайту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ І АДМІНІСТРАЦІЇ

5.1. Користувач і Адміністрація при використанні Веб-сайту зобов'язуються дотримувати чинного законодавства України та наступні правила.

5.2. Права Користувача:

• Право на заперечення. Користувач має право заперечити проти Обробки його даних. Адміністрація припинить обробку Даних після того, як заперечення буде представлено у формі відповідної заяви. Обробка Даних Користувача буде припинено з моменту фактичного одержання заперечення Адміністрацією.

• Право на відкликання. Користувач у будь-який час може відкликати угоду шляхом подання на ім'я Адміністрації відповідної заяви згідно з розділом 11 цього Договору. Заяву з відкликанням угоди набирає чинності з дати його фактичного отримання Адміністрацією.

• Право на виправлення даних. Користувач має право вимагати від Адміністрації або самостійно негайно виправити будь-які Дані, що стосуються його особисто, якщо ці Дані є недостовірними. Враховуючи мету Обробки, Користувач має право доповнити свої дані, в тому числі шляхом подання відповідної заяви у відповідності із розділом 10 цього Договору.

• Право на видалення даних («право бути забутим»). Користувач має право на видалення його Даних. Адміністрація видаляє Дані за наявності хоча б однієї з таких підстав: (а) Дані більше не потрібні для цілей, для яких вони були зібрані або іншим чином Оброблені; (б) Користувач відкликає своє угода; (в) Користувач подає заперечення проти Обробки його Даних; (г) Дані Оброблялися незаконно; (Д) Дані повинні бути вилучені для виконання юридичного зобов'язання відповідно до законодавства України.

• Право на перенесення Даних. Користувач має право на отримання Даних, які він надав Адміністрації, у структурованому, загальноприйнятому форматі, який легко читається машиною, і має право на передачу таких Даних третім особам (зокрема, іншим власникам і розпорядникам персональних даних) безперешкодно з боку Адміністрації.

• Право на інформацію і скарги. Користувач має право вимагати надання йому будь-якої інформації про його Даних, оброблених Адміністрацією. Користувач має право подати скаргу в компетентний державний орган.

5.3. Користувач зобов'язується:

• використовувати Веб-сайт виключно в межах тих прав і тими способами, які встановлені цією Угодою;

• здійснювати використання Облікового запису користувача на Веб-сайті особисто;

• надавати Адміністрації тільки достовірні дані і повідомляти Адміністрації про їх зміну.

5.4. Користувачеві забороняється:

• вводити в оману або здійснювати будь-які маніпуляції, спрямовані на уникнення обмежень, встановлених для доступу до Веб-сайту;

• здійснювати будь-які спроби обійти захисні технологічні перешкоди, пов'язані з використанням Веб-сайту;

• виконувати автоматизовані пошукові запити на Веб-сайті, які можуть завдати шкоди роботі Веб-сайту;

• використовувати будь-які «deep-link», «page-scrape», «robot», «spider» або інші аксесуари, програми, алгоритми, методики або будь аналогічний або еквівалентний ручний процес для отримання доступу, придбання, копіювання або контролю над Веб-сайтом або контентом;

• відтворювати або обходити навігаційну структуру або презентацію Веб-сайту, щоб отримувати або намагатися отримати будь-які матеріали, документи або інформацію будь-якими засобами і способами;

• намагатися отримати несанкціонований доступ до будь-якої частини або функції Веб-сайту або будь-яких інших систем або мереж, підключених до Веб-сайту або до будь-якого сервера Адміністрації, або до будь-якої з послуг, пропонованих на Веб-сайті, шляхом злому або будь-якими іншими незаконними способами;

• намагатися сканувати або тестувати уразливість Веб-сайту або будь-якої мережі, підключеної до Веб-сайту;

• порушувати заходи безпеки і аутентифікації на веб-сайті чи будь-якої мережі, підключеної до Веб-сайту;

• стежити або намагатися прослідкувати за будь-якою інформацією про будь-якому іншому Користувача (зокрема, будь-який обліковий запис, який не належить цьому Користувачу) з метою виявлення будь-яких Даних, крім власних;

• вчиняти будь-які дії, які створюють надлишкову або непропорційно велике навантаження на інфраструктуру Веб-сайту;

• використовувати будь-які пристрої, програмне забезпечення або процедури для втручання або спроби втручання в роботу Веб-сайту;

• надавати доступ до свого Облікового запису користувача третім особам;

• розміщувати інформацію та об'єкти, які можуть порушувати права і законні інтереси третіх осіб, а також інформацію, яка містить погрози, дискредитує, ображає, принижує честь і гідність чи ділову репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, Адміністрації або Партнерів;

• використовувати Веб-сайт для інших цілей, не передбачених цією Угодою.

5.5. Права та обов'язки Адміністрації:

5.5.1. Адміністрація має право:

• формувати статистичні дані;

• видаляти публікації користувачів, які, на думку Адміністрації, не відповідають цій Угоді, чинному законодавству України та / або моральних чи етичних норм;

• зупиняти і обмежувати доступ до Веб-сайту Користувачеві, який порушив умови використання Веб-сайту;

• встановлювати нові або вносити зміни в діючі умови користування Веб-сайтом без попередження Користувача

• визначати наповнення Веб-сайту, інформацію, що міститься на Веб-сайті, вид та обсяг послуг, що надаються Користувачу;

• використовувати Дані способом, що не суперечить чинному законодавству України, з метою покращення роботи Веб-сайту;

5.5.2. Адміністрація зобов'язується:

• вживати можливі організаційні та технічні заходи по захисту Даних від несанкціонованого та неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення Даних з урахуванням положень цієї Угоди та Угоди про захист персональних даних і конфіденційності інформації;

• дотримуватися Угоди про захист персональних даних і конфіденційності інформації.

6. ЗАХИСТ ДАНИХ

6.1. Адміністрація та/або Партнери в процесі обробки Даних застосовують усі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного та/або несанкціонованого доступу до таких Даних, зокрема, від змін, вилучення, надання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій.

6.2. Адміністрація та / або Партнери на постійній основі здійснюють контроль за прийнятими заходами забезпечення безпеки Даних.

6.3. Користувач розуміє і погоджується з тим, що його Дані можуть оброблятися Партнером, а не тільки Адміністрацією.

6.4. Відповідальність за розголошення Даних або їх неналежне зберігання несе та сторона, яка вчинила такі дії без залучення в процес іншого боку.репутацію або порушує недоторканність приватного життя Користувачів, Адміністрації або Партнерів;

• використовувати Веб-сайт для інших цілей, не передбачених цією Угодою.

7. ВІДМОВА ВІД ГАРАНТІЙ І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація не несе відповідальності за можливе зараження комп'ютерного обладнання або іншого майна Користувача вірусами, втрату даних в результаті відвідування користувачем Веб-сайту, користування Веб-сайтом та інформацією, скачування Користувачем інформації.

7.2. Адміністрація не несе відповідальності за достовірність інформаційних матеріалів, розміщених Партнерами з допомогою Веб-сайту.

7.3. Адміністрація не гарантує і не несе відповідальності за будь-яку Продукцію чи Послуги, які рекламуються або пропонуються Користувачам Партнерами / третіми особами за допомогою Веб-сайту.

7.4. Адміністрація намагається забезпечити безпеку і надійність Веб-сайту, але Адміністрація не може гарантувати безперервну роботу або доступ до Веб-сайту. Оновлення і інші функції можуть відбуватися в реальному часі. Такі затримки не залежать від Адміністрації.

7.5. Користувач погоджується з тим, що він використовує Веб-сайт на свій ризик та Послуги, що постачаються на умовах «ЯК Є» та «ЯК ДОСТУПНО» без будь-яких гарантій. Адміністрація не гарантує точності і повноти інформаційних матеріалів, програм і послуг, які надаються на Веб-сайті. Адміністрація та Партнери в будь-який час без попередження Користувача можуть вносити зміни в Інформаційні матеріали та послуги, надані на Веб-сайті, а також у згадану в них Інформацію про продукцію і цінові пропозиції. Якщо Інформаційні матеріали, поширені за допомогою Веб-сайту, застаріють, Адміністрація не зобов'язана оновлювати їх.

7.6. Користувачі проінформовані, що Адміністрація в будь-який час, без попереднього повідомлення залишає за собою право:

• змінити, призупинити або припинити роботу або доступ до Веб-сайту або будь-якої частини Веб-сайту з будь-якої причини;

• змінити Веб-сайт або будь-яку частину Веб-сайту, а також будь-які умови його використання;

• перервати роботу Веб-сайту або його частини на необхідний термін для виконання поточного або позачергового обслуговування, виправлення помилок і змін.

7.7. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи втрату грошей, зв'язків чи репутації, прибутку, інших нематеріальних втрат, будь-які прямі або непрямі збитки) у результаті (прямо або побічно):

• використання вами Веб-сайту або неможливості Користувача використовувати Веб-сайт;

• неточності або помилки в Послугах Партнерів;

• затримок чи збоїв в Послугах Партнерів;

• вірусів та іншого шкідливого програмного забезпечення;

• пошкодження пристроїв Користувача, внаслідок використання будь-яких послуг Веб-сайту і т. д.

8. РЕКЛАМА

8.1. Користувач розуміє, що інформація про продукцію та інформація про аптек / аптечних мережах, яка надана Адміністрацією та/або Партнерами, які не є рекламою або рекламними матеріалами. Отримуючи Інформацію про продукції, Користувач отримує статус споживача і дає згоду на отримання віддаленого доступу до Інформації про продукції в розумінні ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів». Відповідальним за розміщення Інформації про продукцію є Партнер.

Інформаційні матеріали, поширені на Веб-сайті, визнаються рекламою, тільки якщо вони ідентифіковані позначкою «Реклама» чи «На правах реклами».

9. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКЦІЮ

9.1. Користувач проінформований згідно з цією Угодою, що Доступ до Інформації про продукцію та інформації про аптек / аптечних мережах надаються Партнерами на підставі укладених договорів про надання послуг та/або про надання послуг обмеженого доступу до Веб-сайту: lekfarm.ua, укладених між Адміністрацією та Партнерами. Майнові права на які передані Партнерами Інформаційні матеріали належать Адміністрації та Партнерам на рівних підставах. Кожна із Сторін має право скористатися своїми правами без узгодження і дозволу іншої Сторони. Відповідальність за розміщення Партнерами інформаційних матеріалів за допомогою Веб-сайту в повному об'ємі покладається на Партнерів.

9.2. Партнери поширюють Інформацію про продукції через віддалений доступ до Веб-сайту. За кожним Партнером закріплюється окремий Інфо-блок. Партнери здійснюють комерційну діяльність, поширюють Інформацію про продукцію, інформацію про аптеках (аптечних мережах), іншу інформацію за допомогою Веб-сайту, на власний ризик і самостійно несуть відповідальність за свої дії/бездіяльність.

10. РОЗІРВАННЯ УГОДИ

10.1. Адміністрація має право в будь-який момент в односторонньому порядку розірвати даний договір та/або припинити діяльність Веб-сайту. Адміністрація має право в односторонньому порядку розірвати Угоду без настання яких-небудь наслідків.

10.2. Користувач має право розірвати цю Угоду в будь-який момент шляхом самостійного видалення Облікового запису користувача з Веб-сайту. У разі неможливості здійснення такого видалення Користувач може звернутися до Адміністрації з повідомленням про розірвання цієї Угоди на електронну адресу: (hidden)

11. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

11.1.Якщо у Користувача є будь-які питання або скарги щодо дотримання Адміністрацією або Партнерами умов цієї Угоди, або Користувач хоче надати будь-які рекомендації або коментарі, він може направити листа електронною поштою за адресою: (hidden)

12. ДОЗВІЛ КОНТАКТУВАТИ КОРИСТУВАЧЕМ

12.1. Надаючи Адміністрації свою адресу електронної пошти, Користувач дає згоду на використання електронної пошти для відправки йому сервісних, юридичних, інформаційних та рекламних повідомлень. Користувач може відмовитися від отримання інформаційних та рекламних повідомлень. Користувач погоджується отримувати дзвінки (в тому числі, автоматично набрані і / або попередньо записані) від Адміністрації і / або Партнерів. Адміністрація та / або Партнери можуть дзвонити Користувачеві на будь-які телефонні номери (в тому числі, мобільні номери), які Користувач надав Адміністрації та / або Партнеру. Якщо отриманий номер є номером мобільного телефону, Користувач дає згоду на отримання SMS, Viber-повідомлень або інших текстових повідомлень на цей номер.

Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням прочитайте інструкцію та проконсультуйтеся з лікарем.